Pravidla obchodu

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

5. Zrušení objednávky ze strany kupujícího:

Objednávku lze zrušit telefonicky nebo e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

6. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu na bankovní účet kupujícího.

7. Provozovatel webu nenese odpovědnost za obsah, ochranné známky a jejich původ, ale je pouze zprostředkovatel prodeje. Veškeré zde uvedené zboží prodává pod označením od externího dodavatele a tím pádem není schopen dokázat jeho původ. Nakupující potvrzením nákupu a tím i souhlasem s obchodními podmínkami s tímto souhlasí.

8. Všechny uvedené ceny jsou platné do odvolání (tedy do jejich změny, u každé příslušné položky) a jsou na webu uvedeny vč. DPH.

9. Telefonní kontakt je zpoplatněn dle Vašeho tarifu a operátora.

Ke každému zapalovači jsou přiloženy bezpečnostní instrukce a návod. Pokud by jste je tam náhodou neměli, kontaktujte nás a my Vám je rádi pošleme.

Zde je jejich elektronická podoba:

 

Upozornění a návod na použití zapalovačů

UPOZORNĚNÍ

 • Varování: Nenechávejte v dosahu dětí.
 • Neučte děti se zapalovačem zacházet.
 • Obsahuje vysoce hořlavý plyn pod tlakem.
 • Během hoření i během regulace plamene držte zapalovač otočený od tváře a oblečení.
 • Nikdy nevystavujte zapalovač dlouhotrvajícímu přímému slunečnímu záření ani teplotám nad 50°C.
 • Nenaplňujte plynem v blízkosti otevřeného ohně.
 • Nepropichujte a nevhazujte do otevřeného ohně.
 • Nikdy nenechte zapalovač hořet déle než 10 sekund.
 • Po použití se přesvědčte, zda je plamen opravdu uhašen.

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Naplnění plynem (1+2), Regulace plamene (3)

 1. Uchopte zapalovač dnem vzhůru.
 2. Uchopte nádobu se stlačeným plynem dnem vzhůru a přitlačte plnící trysku na plnící ventil zapalovače (A). Přitlačení opakujte 3 – 4 krát. Nepřeplňte! Po naplnění počkejte nejméně 2 minuty než zapalovač použijete.
 3. Plamen regulujete otáčením regulátoru (B). Použijte malý šroubovák ( ) nebo nehet ( ). Ve směru (+) se plamen zvětšuje, ve směru (-) se plamen zmenšuje.

 

Zde je výpis z bezpečnostních opatření pro zapalovače v EU:

 

Bezpečnostní opatření EU

V souladu s Rozhodnutím komise č. 2006/502/ES (Official Journal L 198/41) si Vás dovolujeme informovat o bezpečnostních opatřeních souvisejících s uváděním zapalovačů na trh v Evropské unii.

1.       Od 11. března 2007 se nesmí v Evropské unii vyrábět ani dovážet zapalovače neobvyklého typu, tzv. „NOVELTY". Jedná se o zapalovače, které jakýmkoli způsobem připomínají jiné předměty běžně považované za lákavé (např. se podobají hračkám, střelným zbraním, hodinkám, telefonům, vozidlům, lidskému tělu, zvířatům, potravinám, dále které hrají melodie, blikají či jsou opatřeny pohyblivými předměty).

2.       Od 11. března 2007 se v EU rovněž nesmí vyrábět ani dovážet zapalovače bez dětské pojistky (ČSN EN 13869:2006). Výjimku tvoří zapalovače opakovaně plnitelé, které jsou vyrobeny tak, aby bylo zajištěno jejich stálé bezpečné používání po dobu nejméně 5 let, s možností opravy, a které splňují následující požadavky:

a)  nejméně dvouletou písemnou záruku na každý zapalovač,

b)   praktickou možnost opravy, zejména včetně zapalovacího mechanismu a bezpečného opakovaného plnění po celou dobu životnosti,

c)  opotřebované či nefunkční součástky musí být možno nahradit nebo opravit v autorizovaném nebo specializovaném poprodejním servisu se sídlem v Evropské unii.

3.     Toto Rozhodnutí se rovněž nevztahuje na domácnostní neboli multifunkční zapalovače. Tyto zapalovače jsou definovány jako zapalovače o délce 100 mm a delší (měřeno v jejich plně roztaženém stavu).

4.  Zapalovače, které nesplňují tyto požadavky a byly uvedeny na trh před tímto datem, mohou být doprodávány spotřebitelům do 11. března 2008. V současné době se jedná o prodloužení této lhůty do 11.5.2008.

5.     Za odolné dětem se považují zapalovače vyrobené tak, aby s nim za běžných podmínek použití nemohly zacházet děti mladší 51 měsíců. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit na absenci akreditované zkušebny na území EU, která by prováděla zkoušky zapalovačů na dětech dle EN 13869:2006.

 

Z uvedeného vyplývá, že protokoly o zkoušce odolnosti budou vystaveny zkušebnami ze zemí, kde již platí požadavky na bezpečnost pro děti, a to v souladu s 2006/502/ES či. 4, odst. 2. Jedná se například o tyto země: U.S.A., Austrálie, Nový Zéland a Kanada.

6.  Dále Vás upozorňujeme na nutnost uchovávat a na vyžádání orgánů neprodleně předkládat dokumentaci
potřebnou pro identifikaci jakékoli osoby, která Vám dodala zapalovače, aby byla možnost vysledovat
výrobce zapalovačů v celém dodavatelském řetězci.

 

7.Bezpečnostní požadavky na zapalovače jsou dány normami:

>        ČSN EN ISO 9994:2006 - Bezpečnostní specifikace

>        ČSN EN 13869:2006 - Zapalovače odolné dětem

8.Základní podmínkou pro zkoušení odolnosti zapalovačů dle ČSN EN 13869:2006 je prvotní certifikace
dle ČSN EN ISO 9994:2006.

9.  Vláda České republiky v současné době projednává návrh Nařízení, kterým se stanoví podrobnosti pro
bezpečnost zapalovačů uváděných na trh. Toto nařízení bude v souladu se zmiňovaným rozhodnutím
Evropské komise 2006/502/ES.

Levné poštovné a balné i na Slovensko!!
Jsme ověřeni stovkami zákazníků!

Naše další levné produkty!

       

Novinky tohoto týdne

Zapalovač Spider Man

Cena: 359,00 Kč

ZAPALOVAČ ZIPPO 2v1

Cena: 499,00 Kč
Jsme spolehlivá firma!

Kontakt na nás :

Anketa

Nejvíce mě zaujaly :

Celkem hlasů: 453606